Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zimowa odzie¿ dla pracowników

18.11.2013

Nasza propozycja na najbli¿sze zimowe miesi¹ce – to SOLIDNE OCIEPLANE KURTKI lub UNIWERSALNE KURTKI WARSTWOWE Z PODPINK¥ Z POLARU. Materia³ wierzchni to zazwyczaj poliester z pow³ok¹ wodoodporn¹, liczne kieszenie, wzmocnienia w miejscach nara¿onych na otarcia, czêsto klejone szwy i chowany kaptur. Oferowane przez nas produkty nadaj¹ siê do znakowania. Najczêœciej przez specjalny zamek w podszewce jest ³atwy dostêp do miejsca wykonania haftu lub nadruku.

Polecamy w szczególnoœci marki REGATTA l i RESULT z ich ofert¹ ponad 35 ciep³ych, wodoodpornych kurtek. Jeœli ta iloœæ kurtek nie wystarczy do dokonania wyboru, zachêcamy do obejrzenia kurtek innych sprzedawanych przez nas marek m.in. SOL’S, KARIBAN, B&C, RUSSEL, TEE JAYS, STORMTECH, DARE2b.

UWAGA: Zapytaj o zimow¹ ofertê dla agencji reklamowych. www.ksiazkawyboru.pl Dobry wybór