Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

ZAPAKUJMY SIÊ KOLOROWO

12.06.2017

Nowoœci¹ w ofercie firmy W.E.S.T Polska s¹ torby z polipropylenu – nietkane w konkurencyjnej cenie dostêpne w podstawowych modelach i kolorach w naszym e-sklepie, wiêksza gama kolorów i produktów dostêpna na zamówienie (istnieje mo¿liwoœæ realizacji indywidualnych zamówieñ u producenta). Produkcja w Europie – gwarancj¹ szybkiej realizacji.

Pochodz¹ce w 100% z recyklingu, torby ze spersonalizowanym logotypem firmy s¹ œwietnym noœnikiem reklamowym to te¿ promocja ekologicznego stylu.

Poza tym oferujemy :
produkty marki KEYA, T-shirty i polary NEUTRAL (bez metki), odzie¿ marki MYRTLE BEACH i JAMES&NICHOLSON oraz w³asn¹ markê Joe Cool’s (czapki i kurtki)

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z naszym biurem:
    e-mailowy keya@keyaeurope.pl
    lub
    telefoniczny 71/346 44 77; 71/346 44 00

Wiêcej informacji: www.keyaeurope.pl