Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa zabawek w UE

30.08.2011

Najważniejsze zmiany dotyczą ogólnego zakazu wykorzystywania w zabawkach materiałów rakotwórczych i mutagennych. Wykorzystywanie pięćdziesięciu pięciu alergennych woni jest zakazane ze względów ochrony konsumentów.

Od momentu wejścia w życie obostrzeń zabawki nie mogą już być dołączane do produktów spożywczych. Ma to zapobiec niebezpieczeństwu przypadkowego połykania małych zabawek przez dzieci. Na wyszczególnionych kategoriach zabawek muszą także znaleźć się ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem, które obowiązkowo powinny zaczynać się od słowa „Uwaga”. Każda zabawka objęta tym nakazem powinna posiadać łatwą do odczytania informację w języku narodowym danego kraju.