Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wystawiasz się na zagranicznych targach ? Odzyskaj zainwestowane pieniądze.

28.01.2013

Przedsiębiorcy z sektora MŚP – mogą skorzystać z refundacji kosztów udziału w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych w tym ( targi, misje, poszukiwanie partnerów etc.) Planowane są korzystne zmiany -Działanie 6.1 Paszport do eksportu –  do 400,000 zł na wszystkie zaplanowane działania promocyjne, do 10.000 zł na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu, refundacja w wysokości 75% . W dniu 11 stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniło projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Proponowane zmiany obejmują m.in.

-udział w międzynarodowych imprezach targowo–wystawienniczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
-pokrycie kosztów związanych z działalnością przedstawicieli w zakresie reklamy i promocji na rynkach docelowych,
-organizacja misji gospodarczych potencjalnych partnerów gospodarczych w siedzibie przedsiębiorcy,
-wynajęcie lokalu na rynku docelowym,
-wynagrodzenie przedstawiciela na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji www.fhukaro.pl,  tel. 511 642 636, 512 349 138
Marzena Kosiarek, Karol Tereszko – koordynatorzy projektu