Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wyniki ankiety dla zwiedzających targów RemaDays Warsaw 2018

10.05.2018

Każda edycja targów wiąże się z podsumowaniem i wyciąganiem wniosków do przygotowań następnej edycji. Tak było i tym razem. Organizator RemaDays bardzo serdecznie dziękuje za wypełnienie ankiety, która była wysłana do wszystkich zwiedzających, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i cennymi uwagami.

Dla 80% respondentów głównym celem przyjazdu na targi RemaDays Warsaw 2018, była chęć zapoznania się z nowościami branży reklamowej. Ponad połowa kierowała się chęcią nawiązania kontaktów handlowych. Dla 30 % gości najistotniejsza okazała się wizyta na stoisku konkretnego wystawcy.
Najważniejszym źródłem informacji o Targach Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw okazało się zaproszenie od organizatora i wystawców, a także informacje zawarte w prasie branżowej oraz na oficjalnej stronie warszawskiej imprezy www.remadays.com.
Największe zainteresowanie przeżywały stoiska wystawców w drugim dniu RemaDays Warsaw 2018. Blisko połowa zwiedzających (44%) zdecydowała się, że pojawi się w centrum Warsaw EXPO właśnie w czwartek, 8 lutego.
Ilość wystawców i ich niezwykle ciekawe propozycje sprawiły, że do kompleksowego zapoznania się z ofertą nie wystarczył zwiedzającym jeden dzień. Co piąty ankietowany spędził w Warszawie przynajmniej dwa targowe dni. Natomiast 5 % badanych przebywało w stolicy od początku do końca imprezy.
Według przeprowadzonej ankiety 80 % gości opuszczało Warszawę w doskonałych nastojach, bo udało im się zrealizować wszystkie postawione cele. Taka sama liczba respondentów pozytywnie oceniła całą imprezę. Chwalono ofertę wystawców, przekaz reklamowy i dobrą organizację centrum targowego.
Za największą zaletę RemaDays 2018 respondenci uznali ofertę ponad 800 wystawców. Taką opinię wyraziło 74 % pytanych. Lokalizacja oraz 10 sektorów targowych to również ważne elementy RemaDays według uznania respondentów.
Podczas targów zwiedzający mieli do dyspozycji specjalne mapki targowe. Z tej opcji skorzystało blisko 70% respondentów.
Bogata i innowacyjna oferta wystawców, a także wzrost komfortu pracy sprawiły, że 73 % ankietowanych wyraziło chęć wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji warszawskich targów.
Większość bo 56% badanych stanowili mężczyźni, a także osoby do 40 roku życia (55%).


Zagraniczni respondenci
Podobnie jak w przypadku przedstawicieli polskich firm, goście z zagranicy za najważniejszy powód pojawienia się w stolicy Polski uznali chęć zapoznania się z nowościami z branży (60%). Nieco więcej respondentów, niż w przypadku rodzimych przedsiębiorstw, wyraziło chęć nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych – 60 %.
W centrum wystawienniczym Warsaw EXPO pojawili się przedstawiciele pięćdziesięciu dwóch krajów. Ponad połowa ogólnej liczby badanych przebywała na RemaDays Warsaw 2018 przynajmniej dwa dni. 13% badanych gościło w Warszawie przez 3 dni.
Ze względu na realizacje celów wizytę w Polsce za niezwykle udaną, uznało 80 % respondentów z zagranicy.
Duża ilość wystawców była największym magnesem przyciągającym na targi specjalistów spoza Polski. Taką opinię wyraziło 73 % badanych.
Goście z zagranicy przybyli do Warszawy różnymi środkami lokomocji. Na miejscu chętnie korzystali z udogodnień przygotowanych przez organizatora. 20% z nich dowiozły do hal targowych bezpłatne autobusy.
Większość badanych stanowili mężczyźni (55%) oraz osoby powyżej 40 roku życia (53%).


Zobacz statystyki

Zobacz film