Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wygrywasz ju¿ na starcie!

18.06.2015

Wygrywasz ju¿ na starcie!

Na biegi, rower, rolki, a  mo¿e na mecz  pi³ki no¿nej? – marka  PROACT© ma odpowiednie termoaktywne materia³y oraz w³aœciwe fasony sportowe!
Krótkie spodenki, d³ugie spodnie, sportowe koszulki z krótkim rêkawem lub na rami¹czkach, funkcjonalne kurtki sportowe z praktycznymi detalami – wszystko zaprojektowane, aby pomagaæ, a nie przeszkadzaæ w aktywnoœci sportowej.
Jeœli oka¿¹ siê niezbêdne akcesoria sportowe, takie jak np. etui na telefon, nerka na bidon, worek lub torba na odzie¿ – to marka Kimood z pewnoœci¹ dotrzyma tempa!

Do 30.06.2015  specjalna oferta na sportowe lato w L-Shop-Team, www.ksiazkawyboru.pl