Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

www.simplegifts.pl platform¹ zakupów gad¿etowych

16.10.2014

Najprawdopodobniej pierwsza w Polsce platforma do zakupów gad¿etów reklamowych.

 

Ponad 300 produktów w super atrakcyjnych cenach z logo ju¿ od 1 sztuki. Nasi Klienci nie musz¹ znaæ siê na technikach znakowania czy reprezentowaæ korporacje. WejdŸ na WWW.simplegifts.pli wybierz produkt jaki Ciê interesuje. Cena zawiera znakowanie. To takie proste ! WWW.simplegifts.pl