Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Wiosenne odœwie¿enie od SAGAFORM

11.05.2017

Zapominamy o zimie, szykujemy siê do lata. Wiosna to doskona³y czas na spêdzanie czasu na œwie¿ym powietrzu i moment na zadbanie o sylwetkê. W obu sytuacjach doskonale sprawdza siê produkty z linii FRESH marki Sagaform. Szeroka oferta, wykonanych z wolnego od BPA plastiku, naczyñ przydatnych w aktywnym wypoczynku, zachwyci nie tylko swoj¹ funkcjonalnoœci¹, ale te¿ jakoœci¹ wykonania i kolorystyk¹. W maju dystrybutor marki SAGAFORM – TEXET Poland planuje promocje dla agencji reklamowych na wybrane produkty z linii FRESH. Zachêcamy do zapoznania siê z t¹ gam¹ produktów – www.sagaform.com.pl