Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

WINTERSHIELD®:

18.11.2016

 

Zewnêtrzna os³ona opatentowana przez Clipy (175 x 70 cm), do stosowania przez ca³y rok.

Pêcherzyki z tworzywa sztucznego i aluminium z obu stron, wy³o¿ona dodatkow¹ folia i obszyte krawedzie w³óknina non woven.

Dwie techniki druku fleksografia (druk fotograficzny) i sitodruk.

Gumka de ³atwego sk³adania i dodatkowa do zabezpieczenia os³ony przed kradzie¿a.

Dostêpne dla samochodów osobowych, dostawczych i ciê¿arowych.

www.clipy.com