Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ustandaryzowany INSPIRION

12.04.2013

Zazwyczaj decyzję o stałej współpracy z dostawcą podejmujemy po pewnym czasie, który poświęcamy na wnikliwą obserwację jego sposobu działania i poznaniu jakości produktów i usług, które świadczy. W tym procesie na pomoc spieszy nam wiedza i autorytet Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.
W marcu tego roku INSPIRION POLSKA uzyskał certyfikat PN-EN ISO 9001-2009, poświadczający istnienie w firmie systemu zarządzania jakością. Dla zainteresowanych, wspomniany certyfikat to nie tylko ułatwienie procesu formułowania opinii o firmie, ale przede wszystkim szereg realnych zapewnień i korzyści wynikających z faktu surowych wymogów, które musi spełnić firma, aby uzyskać wspomniane poświadczenie. Warto poznać te korzyści.
Po pierwsze, wszystkie zlecenia wpływające do firmy realizowane są zgodnie z ustalonymi procedurami, dotyczy to przede wszystkim najbardziej kluczowych dla klientów działów takich jak: dział sprzedaży, dział graficzny, drukarnia czy magazyn. Dzięki temu klient uzyskuje pewność, że jego zamówienie będzie realizowane w 100% zgodności ze specyfikacją.
Po drugie, istnieją normy jakościowe i procedury systematyzujące takie wrażliwe czynności jak: postępowanie z towarem niezgodnym z opisem, czy towarem powierzonym, kontrola jakości nadruku, kontrola ilościowa czy korzystanie z przyrządów pomiarowych.
Istnieje także procedura postępowania z reklamacjami, co ma na celu eliminowanie nieprawidłowości oraz wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących klienta.
Po trzecie, materiały używane do wykonywania nadruków pochodzą od sprawdzonych dostawców, którzy zgodnie z regulaminem ISO poddawani są określonym kontrolom pod kątem jakości, terminowości i zgodności dostarczanych surowców z zamówieniem.
Po czwarte, istnieje system szkoleń i oceny pracowników, co skutkuje coraz lepszą pracą zespołu.
I po piąte, urządzenia do wykonywania nadruków są sprawdzane przez autoryzowany serwis, dzięki czemu zawsze pozostają sprawne.
„Jakość zawsze była i pozostaje priorytetem INSPIRION POLSKA, niemniej przyznanie certyfikatu jest pewnym ukoronowaniem i potwierdzeniem dotychczasowej strategii organizacyjnej. Dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2009 współpraca z firmą INSPIRION POLSKA będzie przebiegać jeszcze sprawniej”.
-mówi Jolanta Kempa, wiceprezes zarządu.