Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Twoja wyobraŸnia – nasze pamiêci!

28.03.2014

Twoja wyobraŸnia – nasze pamiêci!

 

Najnowszy agencyjny katalog produktów polskiej firmy Wilk Elektronik SA, producenta marki GOODRAM dostêpny on- line. Opisy modeli pamiêci USB, kolorowe zdjêcia, mo¿liwoœci nadruku czy dostêpne pojemnoœci – te wszystkie informacje dostêpne s¹ ju¿ on – line. W codziennej pracy z klientem przyda siê tak¿e wzornik pamiêci. Dok³adne wymiary, kolorystyka i krótka charakterystyka produktów u³atwi wybranie odpowiedniego pendrive’a . Wybierz USB GOODRAM i wyró¿nij je swoim logotypem.

Wiêcej:

 

Katalog LINK http://tnij.org/usb-reklamowe

Wzornik LINK: http://tnij.org/wzornik-usb