Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

To ju¿ rok! – PRINTER RED FLAG

15.09.2016

 

W sezonie jesieñ/zima 2015 oddaliœmy w rêce klientów now¹ liniê Red Flag marki Printer Sportswear.

By³a to odpowiedŸ na zapotrzebowanie rynku na towary dobre jakoœciowo w korzystnych cenach.

Przy uproszczeniu krojów, wykorzystaniu tej samej palety 7 kolorów uda³o nam siê stworzyæ niezwyk³¹ kolekcjê odzie¿y, któr¹ pokochali klienci. Dodatkowym atutem jest szeroka rozmiarówka.

Obecnie trwa promocja cenowa dla agencji reklamowych na wybrane produkty z linii RedFlag. Zachêcamy do zamówieñ – www.texet-online.pl