Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Tee Jays – ubrania tworzone z pasj¹

21.10.2014

Falk&Ross wprowadzi³ do swojej bogatej oferty produkty duñskiej marki Tee Jays.

Produkty tej marki to odzie¿ najwy¿szej jakoœci w bardzo dobrej cenie. Cechuje je dba³oœæ o detale wykonania, bardzo dobre materia³y, soczysta kolorystyka oraz nowoczesny i nietuzinkowy krój.

W katalogu ADDITION 2014 Jesieñ/Zima mo¿na znaleŸæ produkty tej marki, jak T-shirty, koszulki polo, bluzy klasyczne i z kapturem, polary, softshelle, bezrêkawniki czy kurtki.

 

Wiêcej na www.falk-ross.eu