Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Stedman® Active: 8 nowych modeli

15.01.2014

B¹dŸ bardziej aktywny! „Active“ oznacza dla marki Stedman® nowoczesne i funkcjonalne modele w nowych, jasnych i sportowych kolorach, z idealnym krojem, odpowiednie do noszenia na co dzieñ.

Obejrzyj nasz¹ now¹ kolekcjê Stedman® Active, która popchnie do przodu twoj¹ promocjê!