Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

SprawdŸ nasz¹ now¹ kolekcjê!

11.09.2017

Firma Jaguar prezentuje swój najnowszy katalog z artyku³ami dla bran¿y hotelowo-restauracyjnej „LUVA Handmade in Europe”.
W katalogu znajdziemy kompleksow¹ ofertê na teczki menu, etui na rachunek, teczki hotelowe, akcesoria kelnerskie i wiele innych.
Produkty moga? byc´ dowolnie spersonalizowane oraz indywidualnie zaprojektowane specjalnie dla potrzeb klienta.