Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Sport = L-Shop-Team

12.05.2017

Na biegi, rower, tenisa, si³owniê, trekking, pi³kê no¿n¹, koszykówkê ….ubierzesz firmê w L-Shop-Team. Ponad 560 sportowych produktów od takich marek jak Regatta Activewear, Spiro, Slazenger, Wilson, Tombo, Gamegear, Proact, Oltees, Cona … to najwiêkszy wybór w Polsce odzie¿y do znakowania.

Jedn¹ z nowoœci 2017 s¹ koszulki poliestrowe  marki Cona Sport wyprodukowane ze 100% recyklingowanej tkaniny DRYPOWER Evolution Mesh zachowuj¹cej równoczeœnie  bardzo dobre  parametry termoaktywne.

 

Wiecej na www.l-shop-team.pl