Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Skorzystaj ze szkoleń dofinansowanych w Wielkopolsce

30.08.2011

Na przełomie sierpnia i września PM Group zorganizuje szkolenia dofinansowane nawet do 100% w ramach pomocy de minimis.

Szkolenia podzielone są na cztery działy:

1. Indywidualne doradztwo z zakresu przetargów/zamówień publicznych

2. Zarządzanie Sprzedażą

3. Akademia Managera

4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w mikro i małych przedsiębiorstwach z województwa wielkopolskiego. Wyjątek stanowi doradztwo z zakresu zamówień publicznych, do którego kwalifikują się instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia z zakresu zamówień publicznych, doradcy udzielający usług w zakresie prawa zamówień publicznych, instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość, w tym KSU oraz podmioty będące Regionalnymi Ośrodkami EFS. W tym przypadku nie jest określona wielkość przedsiębiorstwa.

Oferta szkoleń obejmuje dziedziny, które rzadko objęte są dofinansowaniem. Tematy ZZL czy umiejętności managerskich to szkolenia potrzebne, ale do tej pory często niedostępne dla najmniejszych przedsiębiorców ze względu na wysokie ceny. Dzięki dofinansowaniu można wziąć w nich udział bezpłatnie.

Współcześnie, coraz więcej mówi się o szkoleniach i kursach, w których powinniśmy uczestniczyć. To świetny sposób na poprawę kwalifikacji zawodowych. Nieustająca nauka i powiększanie wiedzy, są okazją dla firmy na uzyskanie profesjonalnego pracownika, który będzie na bieżąco ze wszystkimi nowinkami z branży.

Wszelkie informacje na temat szkoleń dostępne są na stronie internetowej szkolenia-polska.pl