Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Rodan Gazel¹ Biznesu 2014

24.02.2015

Dnia 11.02.2015 roku na specjalnej gali w Sali Ziemi na terenach Targów Poznañskich wrêczono Gazele Biznesu 2014 – nagrody dla firm najszybciej rozwijaj¹cych siê na terenach województw lubuskiego i wielkopolskiego.

Wœród laureatów tej presti¿owej klasyfikacji znalaz³a siê , ju¿ po raz drugi z rzêdu , RODAN Agencja Reklamowa , która jest aktywnym cz³onkiem PIAP od wielu lat .

Serdecznie gratulujemy !