Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

RemaDays Kiev – wywiad z Tatian¹ Bursevich

14.11.2016

RemaDays Kijów to miêdzynarodowe targi reklamy, które s¹ logiczn¹ kontynuacj¹ jednych z najwiêkszych na œwiecie targów reklamy RemaDays w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z organizatorem – pani¹ Tatian¹ Bursevich, która wyjaœnia dlaczego warto byæ w dniach 6-7 kwietnia 2017r. w Miêdzynarodowym Centrum IEC w Kijowie.

Ÿród³o: www.rematv.pl