Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Red Bird nowym dystrybutorem marki TROIKA

12.02.2014

Red Bird nowym dystrybutorem marki TROIKA

 

 

Jeœli szukasz akcesoriów reklamowych najwy¿szej jakoœci, perfekcyjnie wykonanych, w ³adnych firmowych opakowaniach, to szukasz Troiki.
W ofercie firmy znajduj¹ siê akcesoria przydatne do biura (artyku³y piœmiennicze, eleganckie wizytowniki, etui na karty i wizytówki) oraz do podró¿y s³u¿bowej (portfele, rêczniki, etui do iPhona i iPada).
Oferujemy personalizacjê na domingu przy zamówieniach ju¿ od 20szt.