Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Prezes KIG pisze do Ministra w sprawie limitów

02.12.2019

Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą zaowocowała dużym wsparciem jakie KIG udzielił branży artykułów promocyjnych w sprawie podniesienia limitów na nieodpłatne przekazywanie upominków osobom trzecim. W liście, jaki Prezes Andrzej Arendarski wystosował do Ministra Finansów Jerzego Kwiecińskiego, nadawca rekomenduje podniesienie limitu do 200 zł i ocenę skutków zmian dla finansów publicznych. To jednak nie koniec nowych informacji w tej ważnej dla branży sprawie.

 

Prezes KIG Andrzej Arendarski podkreślił w liście do Ministra Finansów, że branża reklamowa od 2012 roku aktywnie walczy o zmianę uciążliwych przepisów, a sama ustawa nie zmieniła się od 15 lat, podczas gdy zmienił się rynek, trendy i zwyczaje biznesowe. Przypomnijmy, że w Polsce większość upominków jest obciążona 23 proc. podatkiem VAT, co zwiększa koszty firm, jedynie nieopodatkowanymi prezentami są te o małej wartości – do 100 zł, jeśli prowadzona jest ewidencja obdarowanych, oraz do 10 zł, jeśli ewidencji nie ma. Są to jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji w Europie. Andrzej Arendarski zwrócił uwagę w swoim liście, że kampanie BTL są istotnym kanałem pozyskiwania nowych klientów i są kluczowe do utrzymania trwałych relacji biznesowych. KIG postuluje więc zwiększenie limitu kwotowego do 200 zł, w przypadku prowadzenia ewidencji i do 80 zł, jeśli ewidencji nie ma. Prezes KIG rekomenduje w liście, żeby po roku od wprowadzenia zmian dokonać oceny, czy zwiększenie limitu spowodowało negatywne skutki dla finansów publicznych. Jeśli ocena zmian okaże się korzystna, wówczas KIG zaproponował ponowne podniesienie limitu i rezygnację z ewidencji. Prezes Arendarski podkreślił, że powyższe przekształcenia przysłużą się obu stronom i są złotym środkiem między koniecznością zapewnienia szczelności systemu podatkowego a potrzebami firm i zwyczajami biznesowymi panującymi na rynku. Wsparcie KIG jest efektem długotrwałej współpracy między PIAP a Krajową Izbą Gospodarczą. List Prezesa Andrzeja Arendarskiego jest kolejnym, ważnym krokiem w kierunku zwrócenia uwagi rządu na potrzeby firm z branży

 

reklamowej. PIAP w ciągu roku zbierał także petycje w sprawie podniesienia limitów, podczas targów i spotkań w KIG. Udało się zebrać do tej pory 500 podpisów, które będą kolejną kartą przetargową w rozmowach z ustawodawcą. Izba cały czas zbiera podpisy a petycja dostępna jest pod linkiem: http://www.piap-org.pl/site_media/download/PETYCJA_PIAP_WZOR.pdf. Polska Izba Artykułów Promocyjnych prosi o wypełnienie petycji i odesłanie skanu dokumentu na adres: biuro@piap-org.pl. Każdy podpis w tej sprawie jest ważny i decyduje o wspólnym wyniku.

 

PIAP postanowił także spróbować zawalczyć o inne, rozwiązanie kwestii limitów, mianowicie zniesienie obowiązku ewidencji, który dla klientów jest dosyć uciążliwy. To próba podejścia do tematu od zupełnie innej strony. W tym zakresie nawiązał współpracę z kancelarią adwokacką, która przygotuje analizę i zaproponuje scenariusz działań.

 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych nieustannie podejmuje próby zmiany przepisów hamujących rozwój branży. Nowy rok zapowiada się równie pracowicie i z pewnością dostarczy wielu okazji do zwrócenia uwagi rządzących na problemy przedsiębiorców.

 

List do MF – Prezes KIG w imieniu PIAP 31.10.2019

 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy ponad 180 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.

 


Więcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426