Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Prezent wiecznie ¿ywy !!!

08.01.2015

Prezent wiecznie ¿ywy !!!

Dziêki swojej prostej formie oraz mocnemu, ¿ywemu kolorowi  bukiet Valentine to idealny prezent dla szczególnych klientów. Ta kompozycja to kilkadziesi¹t stabilizowanych ró¿ przystrojonych wiecznie pachn¹c¹ lawend¹, zachowa naturaln¹ œwie¿oœæ bez wody kilka lat !!!

Dystrybucja:
www.hmdglobal.pl,
www.everlastingrose.pl,
www.vermont-poland.pl