Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Presentation SHOW Piotra Tymochowicza – nie zwlekaj , weź udział w prestiżowym szkoleniu !

06.05.2013

Presentation SHOW Piotra Tymochowicza – nie zwlekaj , weź udział w prestiżowym szkoleniu !


TRENING EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI i STEREOWANIA„GŁĘBOKOSCIĄ RELACJI“

W OPARCIU O AUTORSKIE KONCEPCJE TEORII WPŁYWU

Organizator: Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Termin:
21 maja 2013
Miejsce
: Poznań, Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich – sala niebieska, Pawilon 3, godzina 14.00
(Show odbędzie się podczas targów Euro-Reklama 2013).

OGÓLNE CELE WARSZTATU

Realizując proponowany moduł zdecydowani jesteśmy udostępnić Państwu wnioski z naszych wieloletnich badań i eksperymentów ilustrujących możliwe taktyki Teorii Wpływu (I.T).

Ma to na celu umiejętne wykorzystanie predyspozycji i indywidualnych cech naszej osobowości, eliminacji mankamentów komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nabycie umiejętności odczytywania intencji wynikających ze spontanicznie nadawanych komunikatów. Posiadając taką zdolność, zdobywamy przewagę już w początkowej fazie procesu komunikacji zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej.

Elementarnym celem warsztatu jest wykreowanie w jak najkrótszym czasie określonej liczby nawyków – gotowych do zastosowania natychmiast po szkoleniu.

Reasumując:

Proponowany przez nas warsztat ma na celu podniesienie skuteczności postępowania w sytuacjach trudnych lub wymagających wysokiej stanowczości, wymagających oddziaływania podprogowego czyli skutecznego wywierania wpływu „nie wprost”.

Bez względu na obszar zastosowania – takie oddziaływanie jest celem samym w sobie, a na zwymiarowanie jego wartości nie ma skali.


Dossier prowadzącego

Piotr Tymochowicz

Twórca Teorii Wywierania Wpływu (Influence Exerting Theory) oraz nowatorskiej Koncepcji
Komunikatu Otwartego i Teorii Relacji.

Warsztaty realizuje wyłącznie w oparciu o autorskie koncepcje, które w ciągu (już) 27 lat miał
okazje praktycznie przetestować, zapewniając swoim klientom Najwyższy Poziom Skuteczności.

O unikatowości oferty świadczy choćby fakt, że większość z prezentowanych ujęć nie zostało jeszcze spisane ani udostępnione szerszym kręgom klientów. Żaden szkoleniowiec w Polsce nie posiada też praw do prezentowania przedstawionego materiału.

Zasłynął jako konsultant największych firm, przedstawicieli partii politycznych i osób prywatnych w zakresie kreowania wizerunku i prowadzenia projektów negocjacyjnych.

Był propagatorem metod strumieniowych w Polsce we współpracy z T. Buzanem. Założył pierwszą w Polsce szkołę metod kreatywnego sterowania pamięcią, wykorzystujących naturalne właściwości umysłu.

Specjalista, terapeuta – odbył praktykę w Boston University Department of Autistic People oraz Hahn-Meitner Institut.

Jego odbiegająca od akademickiej ex cathedra forma prowadzenia szkoleń zmusza uczestników do łamania utrwalonych stereotypów myślowych i behawioralnych przyzwyczajeń.

Autor wielu artykułów naukowych i publicystycznych oraz publikacji „Biblia Skuteczności” –Wydawnictwo Trans 2008.

ZAKRES TEMATYCZNY

TRENING EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI i STEREOWANIA„GŁĘBOKOSCIĄ RELACJI“

W OPARCIU O AUTORSKIE KONCEPCJE TEORII WPŁYWU

SZCZEGÓŁY PROGRAMOWE:


Etap 1 – Konstruktywne pokonywanie barier w procesie komunikacji wewnętrznej

 

1. Metodyka efektywnej komunikacji otwartej
 • Podstawowe zasady wzorca komunikacji jedno i dwustronnej

 • Warstwa emocjonalna komunikatu

 • emocje ukryte, podprogowe

 • emocje jawne

 • komunikaty emocjonalne

 • Warstwa informacyjna komunikatu

 • jasność komunikatu

 • jawność komunikatu

 • komunikaty normatywne

 • komunikaty ukryte

 

2. Wybrane narzędzia komunikatu otwartego i ich zastosowanie w praktyce – trening nawyków

 • Moduł wzajemnej relacji

 • Moduł zaufania

 • Moduł dowartościowania

 • Socjotechniki wpływu

 • Moduł utrwalania relacji

Etap 2 – Sterowanie głębokością relacji w procesie „trudnej” komunikacji

1. Właściwe budowanie relacji jako klucz do zbudowania zaufania i wairygodnoci

 • Kontrolowanie emocji własnych

 • Emocje odbiorców i umiejętność ich właściwego odczytywania

 • Umiejętne przechodzenie z procesu otwierania do kreowania relacji

 • Wykorzystanie oczekiwań i ujawnienie intencji w procesie budowania zaufania i wiarygodności

 1. Budowanie poczucia satysfakcji i dowartościowania

 • Sztuka dowartościowania:

– bezposredniego

– problemowego

– w opinii

 • Umiejętność aktywnego słuchania i kontrolowanego umniejszania wartości własnej

 

3. Schematy oddziaływań na określony szczebel zawodowy odbiorcy z uwzględnieniem jego stopnia profesjonalizmu

 • Techniki wzbudzania sympatii

 • Techniki motywowania i wzbudzania potrzeb

 • Elementy sztuki uwodzenia (w aspekcie zawodowym)

 • Elementy sterowania zachowaniem

 1. Sugerować tak by nie rozkazywać i odmawiać tak by nie ranić

 • Elementy asertywności sugestywnej jako sposób unikania sytuacji trudnych i radzenia sobie z konfliktem

 

Cennik udziału w szkoleniu:

Członek PIAP ( tylko dla uczestnika Walnego Zebrania PIAP- 1 osoba z firmy) – BEZPŁATNIE

Dodatkowe osoby z firmy Członkowskiej PIAP – 200 PLN netto/osobę

Wystawcy Euro-Reklama 2013 i Laureaci Programu Przedsiębiorstwo „Fair Play” – 500 PLN netto/osobę

Pozostali uczestnicy – 800 PLNnetto/ osobę

 

Wszyscy uczestnicy SHOW otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji u organizatora :

Polska Izba Artykułów Promocyjnych

Katarzyna Wojniak
Tel.791 354 426
e-mail:biuro@piap-org.pl
www.piap-org.pl

 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy ponad 130 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.