Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pracuj z Solidnymi

21.12.2017

Od wielu lat NOT RECOMMEND propaguje bezpieczeństwo w obrocie wzajemnym pomiędzy różnymi podmiotami na krajowym rynku reklamowym.

Niezmiennie jego głównym zamierzeniem jest polubowne załatwianie spraw spornych. Jak wykazują statystyki, wezwanie do zapłaty wraz z adnotacją o umieszczeniu firmy na liście NOT RECOMMEND powoduje szybkie odzyskanie należności od niesolidnego kontrahenta. Sprawia również, że jeszcze przed zawarciem umowy istnieje możliwość realnej oceny ewentualnego współuczestnika rynku branżowego. W ten sposób w ciągu 7 lat działania programu udało się odzyskać 3 248 329,55 złotych. Poznaj szczegóły na www.notrecommend.com i poczuj się bezpiecznie.