Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

POP Time Sp. z o.o. – Zmiana adresu firmy.

16.12.2013

POP Time Sp. z o.o. – Zmiana adresu firmy.

Od grudnia 2013 roku firma POP Time Sp. z o.o. mieœci siê w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14 w budynku C6 (na terenie Parku City Point). Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby, jesteœmy do Pañstwa dyspozycji od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-17.00.

Równoczeœnie zapraszamy do odwiedzenia naszych stron:
www.poptime.pl
www.systemyprezentacyjne.com.pl

oraz do kontaktu: +48 22 678 81 25, e-mail : info@poptime.pl