Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ponad 1700 produktów w jednym miejscu!

15.12.2014

Nowy katalog Falk&Ross na 2015 jest ju¿ dostêpny. To najlepsza oferta odzie¿y promocyjnej – ³¹cznie ponad 1700 produktów od ponad 49 producentów! Katalog 2015 to równie¿ 270 nowoœci, w tym nowe marki Stars and Active by Stedman oraz Mantis Kids.

 

Katalog jak zawsze zawiera najwiêkszy wybór t-shirtów, koszulek polo, bluz, kurtek, softshelli czy toreb oraz pozosta³ej gamy tekstyliów przeznaczonych do dekoracji. Ju¿ w styczniu katalogi dotr¹ do naszych klientów!

 

Wiêcej informacji znajdziesz na stronie www.falk-ross.eu