Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Pomoc dla przedsiębiorców w czasie COVID-19

09.02.2021

Mateusz Wojciechowski

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej ustawodawca przygotowuje rozwiązania prawne, które pozwolą przetrwać przedsiębiorcom ten trudny czas. Poniżej przedstawione zostaną informacje co do planowanej w najbliższym czasie pomocy dla przedsiębiorców.

 

Tarcza branżowa

 

Przepisy dotyczące tarczy branżowej w planowanej wersji będą skierowane tylko do szczegółowo wskazanych sektorów. Będzie to branża: gastronomiczna, rozrywkowa, targowa, fotograficzna, weselna i dbająca o zdrowie fizyczne. Być może katalog ten zostanie rozszerzony o inne sektory. Założenia przewidują, że przedsiębiorcy ze wskazanych branż będą mogli otrzymać pomoc w następujących formach:

1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. (jeżeli składki zostały opłacone, będzie można wnosić o ich zwrot). Otrzymanie tej formy pomocy warunkowane ma być wykazaniem, że przychód w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu z listopada 2019 r. Ponadto, na dzień 30 czerwca 2020 r. przedsiębiorca ma być zgłoszonym jako płatnik składek, a także na dzień 30 września 2020 r. prowadzić (jako przeważający) jeden z określonych rodzajów działalności (co sprawdzane będzie po PKD).

2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Kryteria otrzymania tej pomocy są podobne do kryteriów otrzymania zwolnienia z opłacania składek na ZUS. Uzyskany przychód w październiku albo listopadzie musi być co najmniej o 40% niższy od przychodu w stosunku do października albo listopada 2019 r. Badany będzie także przeważający rodzaj działalności. Świadczenie, tak jak na wiosnę, ma wynieść 2 080 zł.

3. Dotacja do 5 000 zł dla mikro- i małych przedsiębiorców. Przy tej formie pomocy przychód uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym roku poprzedniego. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia dotacja nie będzie podlegała zwrotowi. W tym przypadku także badany będzie przeważający rodzaj działalności. Należy zwrócić uwagę na to, że podmioty, które na dzień 30 września 2020 r. miały zawieszoną działalność gospodarczą, nie będą mogły otrzymać dotacji. Dotacja w swych założeniach przypomina pożyczkę 5 000 zł, której udzielano podczas wiosennej fali koronawirusa.

4. Zawieszenie opłaty targowej. Przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku uiszczania opłaty targowej w 2021 r., a gminy z tego tytułu otrzymają rekompensaty.

 

O każdą ze wskazanych powyżej form przedsiębiorca będzie musiał wystąpić na urzędowych formularzach i skierować je do odpowiednich organów, a także załączyć oświadczenia np. o statusie mikroprzedsiębiorcy. W przypadku skorzystania z pomocy przedsiębiorca powinien liczyć się z możliwością przeprowadzenia u niego kontroli, na co będzie wyrażał zgodę. Powyższe rozwiązania i ich formy są nadal rozważane przez ustawodawcę.

 

Polski Fundusz Rozwoju

 

W poprzednim artykule nawiązano do subwencji otrzymywanych przez przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej PFR. Aktualnie przedstawiono założenia do Tarczy Finansowej PFR 2.0. Zgodnie z założeniami na wsparcie dla przedsiębiorców ma zostać przekazana kwota 35 miliardów złotych. Projekt zakłada, że na: mikrofirmy zostanie przeznaczona kwota do 3 miliardów złotych, na małe i średnie firmy do 7 miliardów złotych, a na duże firmy ok. 25 miliardów złotych. W założeniach przedsiębiorcy będą musieli wykazać spadek obrotów o minimum 30% w związku z COVID-19. Przewidywany czas, w którym będzie można składać wnioski o subwencje to styczeń – marzec 2021 r. Otrzymane środki będzie można wykorzystać tylko na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, z tym, że nie będzie możliwości przedpłacania kredytów, leasingów etc. Docelowo z subwencji skorzysta 38 branż. Obecnie program Tarczy Finansowej PFR 2.0 oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej.

 

Ze swojej strony zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminami form pomocy i składania wniosków, które pozwolą przetrwać przedsiębiorcom ten wyjątkowo trudny czas.

 

Radca Prawny Mateusz Wojciechowski

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzosowa 7

63-300 Lenartowice

tel. 537-978-473

 

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu Gifts Journal Polska. Do pobrania TUTAJ.