Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Poczuj magiê œwi¹t z nowoœciami Falk&Ross!

09.11.2016

 

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ ju¿ tu¿ za rogiem. Za chwilê rozpocznie siê dobrze nam znana krz¹tanina i sklepowe maratony w poszukiwaniu idealnego prezentu.

Wœród wielu produktów warto zwróciæ uwagê na torby Shimmer marki Westford Mill – nowoœæ w ofercie Falk&Ross. Torby z juty zosta³y przeszyte z³ot¹ b³yszcz¹c¹ nitk¹, która nada³a im efektu odœwiêtnoœci i luksusu. Torby s¹ dostêpne w ró¿nych rozmiarach i doskonale nadadz¹ siê jako dodatek do wina, opakowanie na prezent lub jako samodzielny prezent.

Bogata oferta rêczników i szlafroków marki Towels by Jassz na pewno znajdzie uznanie wœród wymagaj¹cych klientów. Produkty s¹ dostêpne w ró¿nych rozmiarach i mog¹ byæ prane w temp. nawet 90°C.

Na zimowe ch³ody na pewno doskonale nadadz¹ siê modne pikowane kurtki od Tee Jays
i Result. Kurtki zosta³y wyprodukowane z materia³ów bardzo dobrej jakoœci, s¹ ciep³e i komfortowe w noszeniu dziêki zastosowaniu elastycznych elementów.

Wisienk¹ na trocie mog¹ byæ dzianinowe czapki z bogatej kolekcji Beechfield. Od ponadczasowego wzoru Fair Isle, przez czapki z odpinanym pomponem ze sztucznego futerka, po dziergane, super ciep³e czapki z opask¹ termaln¹ lub podszewk¹.

 

Wszystkie nowoœci znajdziesz na: http://www.falk-ross.eu/Produkty-/New/?lang=5&shp=1