Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Platforma zakupowa Ministerstwa Zdrowia

27.03.2020

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju zwracamy się do Państwa o pomoc w zawiadomieniu wszystkich firm, które mogłyby rozpocząć produkcję artykułów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19. Zamówienie rządowe będzie realizowane odpłatnie a firmy wyłonione w drodze przetargu.

 

Pod zamieszczonym poniżej linkiem przekazuję specyfikację Ministerstwa Zdrowia, zawierającą pełną listę (wraz z parametrami i normami) wspomnianych produktów.

Link: Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

Oferty można składać na stronie: pomagamy@mr.gov.pl
oraz na stronie MZ: www.platformazakupowa.pl/pn/mz