Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Platforma współpracy – o nowej idei na konferencji Polskiej Izby Druku

12.11.2012

Czy rynek poligraficzny w Polsce przeżyje tąpnięcie? Czy po gwałtownym wzroście napędzanym unijnymi dotacjami czeka go zapaść, seria fuzji, konsolidacji i zwolnień pracowników?

Andrzej Krzewina, prezes jednej z najbardziej innowacyjnych drukarni w Polsce, udowadnia, że możliwy jest inny scenariusz. Zupełnie nową koncepcję platformy współpracy, która pomoże w optymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych firm o różnej wielkości, przedstawi podczas najbliższej konferencji Polskiej Izby Druku.
Konferencja zatytułowana „Zmiana modelu biznesowego w polskich przedsiębiorstwach poligraficznych wobec szybko zachodzących transformacji rynku i technologii” odbędzie się w środę, 14 listopada, w hotelu Villa Holiday Park w Warszawie.

Intencją pomysłodawców jest, by platforma współpracy stała się narzędziem przydatnym firmom poligraficznym, a jednocześnie była istotnym ułatwieniem dla klientów, począwszy od klientów indywidualnych, na korporacjach kończąc.
Prezentacja podczas konferencji Polskiej Izby Druku ma właśnie dać początek istotnej dyskusji branżowej, której owocem może stać się wspólnie wypracowana nowa jakość.

Branża poligraficzna w Polsce to 9000 firm i około 50 000 zatrudnionych. Choć nastroje, zwłaszcza wobec spowolnienia gospodarczego, nie są w niej najlepsze, to i tak notuje ona stały, stabilny wzrost. Dzieje się tak między innymi dzięki wyjątkowo efektywnemu wykorzystaniu funduszy pomocowych. Jeżeli chodzi o stosowane technologie, polska poligrafia należy do europejskiej czołówki. Jednocześnie firmy poligraficzne, zwłaszcza te najmniejsze, są w trudnej sytuacji ze względu na bardzo silną konkurencję i zatory płatnicze. To właśnie ich właściciele, jak wynika z raportu „Rynek poligraficzny w Polsce 2012”, najbardziej obawiają się przyszłości.  

Andrzej Krzewina jest właścicielem i prezesem Drukarni Interak, a jednocześnie członkiem Rady Polskiej Izby Druku. Drukarnia Interak to jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce. Mieści się w Czarnkowie (Wielkopolska), zatrudnia ponad 250 osób, a znaczna część jej produkcji (przede wszystkim książki) jest eksportowana.