Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP znowu walczy o zmiany w podatkach

12.12.2018

Temat podniesienia limitów kwotowych na nieodpłatne przekazanie prezentów osobom trzecim od lat jest jednym z najważniejszych postulatów branży reklamowej. Pojawiła się realna szansa na zwrot w sprawie, ponieważ Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe w kwestii wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Jak czytamy w zawiadomieniu Podsekretarza Stanu Pawła Gruza – Zmiany ułatwiłyby prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w sektorze MŚP lub wsparłyby rozwój polskiej gospodarki. Brzmi optymistycznie.

PIAP od lat podejmuje działania na rzecz zniesienia uciążliwych limitów, apelując do Ministerstwa i lobbując wśród pokrewnych stowarzyszeń biznesowych. Przypomnijmy, że w Polsce większość upominków jest obciążona 23 proc. podatkiem VAT, co zwiększa koszty firm, jedynie nieopodatkowanymi prezentami są te o małej wartości – do 100 zł, jeśli prowadzona jest ewidencja obdarowanych, oraz do 10 zł, jeśli ewidencji nie ma. Są to jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji w Europie. Teraz jest szansa na zmiany, co mocno zmotywowało Izbę do ponownej walki. PIAP wystosował pismo do Podsekretarza Stanu, Pawła Gruza, z prośbą o uwzględnienie głosu Izby w konsultacjach podatkowych. W swojej propozycji zakłada podniesienie wspomnianych limitów kwotowych na nieodpłatne przekazywanie upominków w jednostkowej ceny przedmiotu do 200 zł, gdy prowadzona jest ewidencja obdarowanych i do 80 zł, gdy wspomnianego rejestru nie ma.

Polska branża reklamowa to prężny sektor szacowany na około 10 000 agencji reklamowych oraz około 1 000 głównych dostawców – firm, których działalność biznesowa napędza polską gospodarkę. Ułatwienie im prowadzenia działalności to droga do jeszcze większego rozwoju branży reklamowej oraz popularyzacji upominków reklamowych wśród klientów końcowych. Zmiany legislacyjne będą więc kołem zamachowym, które nada jeszcze większej dynamiki, co w ogólnym rachunku przełoży się na wpływy do budżetu Państwa. PIAP w swoim piśmie do sekretarza podkreślał także status upominku reklamowego jako cenionego narzędzia promocji (także promocji Polski), czego potwierdzeniem są ostatnie badania przeprowadzone na zlecenie Izby przez firmę IPSOS. Badanie pokazało również, że z materiałów reklamowych korzystają głównie małe i średnie firmy, dla których kampanie ATL są

 

nieosiągalne finansowo. Limity na nieodpłatne przekazywanie upominków są także zaporą dla małych i średnich graczy w swobodnym korzystaniu z możliwości reklamowych. Zmiany legislacyjne będą więc dźwignią rozwojową zarówno dla firm z branży reklamowej jak i innych małych i średnich przedsiębiorstw, którą chcą korzystać z upominków.

PIAP swoje działania lobbingowe zamierza oprzeć także o synergię współpracy z pokrewnymi podmiotami gospodarczymi, co z pewności wzmocni głos we wspólnej sprawie. Swoje wsparcie zapowiedziała Krajowa Izba Gospodarcza, dzięki pośrednictwu Pana Zbigniewa Grzeszczuka. Żeby po raz kolejny podjąć walkę o zmiany w przepisach, zostanie przygotowana petycja, pod którą będą zbierane podpisy podczas spotkań w KIG oraz targów branżowych, a także wśród członków Izby. Działania lobbingowe będą realizowane także w innych instytucjach zarówno rządowych jak i pozarządowych.

PISMO PIAP KONSULTACJE PODATKOWE-PODSEKRETARZ STANU PAWEŁ GRUZA.pdf


Polska Izba Artykułów Promocyjnych
jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy 180 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.


Więcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426