Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP w Jury Konkursu na upominek promujący polską gospodarkę

08.04.2013

PIAP w Jury Konkursu na upominek promujący polską gospodarkę

Polska Izba Artykułów Promocyjnych została zaproszona do udziału w Jury Konkursu na upominek promujący polską gospodarkę, organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki .
Zaproszenie do udziału w Jury konkursu jest dla Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych ogromnym wyróżnieniem, z wielką radością otrzymaliśmy i przyjęliśmy zaproszenie Ministerstwa Gospodarki.
Polska Izba Artykułów Promocyjnych, organizacja branżowa w podejmowanych działaniach wciąż zabiega o  to aby, upominek reklamowy postrzegany był, jako atrakcyjny nośnik reklamowy, dlatego też udział Prezes PIAP Iwony Dulińskiej w Jury tak prestiżowego konkursu jest dla naszej organizacji ogromnym wyróżnieniem. Organizacja tego typu konkursu jest sygnałem, że artykuły promocyjne, spełniające nie tylko funkcje promocyjne ale również użytkowe wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zachęcamy do udziału w konkursie Ministerstwa Gospodarki oraz życzymy wszystkim uczestnikom konkursu powodzenia i sukcesów- mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarządu PIAP.
JURY Konkursu
Profesjonalizm i obiektywizm oceny projektów zapewni Jury Konkursu na upominek promujący polską gospodarkę, w którego skład weszli zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak i środowiska dziennikarskiego oraz marketingowego.
Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej przyjęli:
Tomasz BAŁUK – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz CEO Ogilvy Group Poland
Iwona DULIŃSKA – KUNSZT, Prezes Zarządu, Polska Izba Artykułów Promocyjnych
prof. Czesława FREJLICH – Redaktor naczelna czasopisma 2+3D, wykładowca ASP w Krakowie i Warszawie
Agnieszka JACOBSON-CIELECKA – Dyrektor Programowy ds. design, School of Form w Poznaniu
prof. Ksawery PIWOCKI – Dziekan, Wydział Wzornictwa, ASP, Warszawa
Katarzyna RZEHAK – Dyrektor Kreatywny, Instytut Wzornictwa Przemysłowego.
Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Marek KOROWAJCZYK, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki.
Natomiast Sekretarzem Komisji Konkursowej jest Joanna ŚLIZ, Główny Specjalista w Departamencie Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki.

Poniżej przedstawiamy główne założenia Konkursu na upominek promujący polską gospodarkę. Całość regulaminu wraz z załącznikami tj. Wnioskiem konkursowym (zał. 1) i Kartą projektu (zał. 2) znajduje się na stronie: Regulamin Konkursu
Celem Konkursu jest nowoczesna i innowacyjna promocja polskiej gospodarki, jak również promocja polskiego wzornictwa użytkowego w Polsce i na świecie.
Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie upominku promującego polską gospodarkę.
Projekt upominku promującego polską gospodarkę powinien spełniać następujące założenia:
a) uwzględniać wytyczne z załącznika nr 3 do Regulaminu (wyciąg z Księgi Identyfikacji Wizualnej Marki Polskiej Gospodarki), w szczególności w odniesieniu do proponowanej czcionki oraz kolorystyki i być tematycznie powiązany z polską gospodarką,
b) być oznaczony logo Marki Polskiej Gospodarki,
c) być zaprojektowany zgodnie z aktualnymi trendami projektowania upominków promocyjnych,
d) posiadać obok funkcji promocyjnej również funkcję użytkową,

e) być pomysłowy i oryginalny,
f) posiadać ciekawe walory estetyczne,
g) nie przekraczać wymiarów około 20x20x20cm,
h) być łatwy i niedrogi do produkcji (pod względem przewidywanych do użycia materiałów oraz technologii/techniki wykonania).
4.Wybrany Projekt upominku promującego polską gospodarkę będzie przeznaczony w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych.
5.Konkurs skierowany jest do studentów lub absolwentów polskich uczelni wyższych (do dwóch lat po ukończeniu szkoły), w szczególności wydziałów/kierunków wzornictwa, form przemysłowych, projektowania itp., zwanych dalej „Uczestnikami”.

Terminy:
30 kwietnia 2013 r. – ostateczny termin złożenia Dokumentacji konkursowej (WAŻNE: decyduje data wpływu Dokumentacji do Ministerstwa Gospodarki)
22 maja 2013 r. – ogłoszenie wyników Konkursu
Więcej informacji nt. konkursu udziela organizator:

konkurs.upominek@mg.gov.pl
Polska Izba Artykułów Promocyjnych serdecznie zachęca do udziału w Konkursie.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy ponad 130 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.

Więcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426