Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP w dalszym ciągu walczy o podniesienie limitów

09.10.2012

Polska Izba Artykułów Promocyjnych, na skutek niepokojących wieści, dotyczących rzekomego wycofania się ze zmiany w ustawie o VAT, która miała podwyższyć limit kwotowy prezentów o małej wartości, po raz kolejny zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o uzasadnienie o wyjaśnienie powodów rezygnacji ze zmiany podwyższenia limitu kwotowego prezentów oraz o ponowne rozważenie tejże decyzji. 

Uważamy,  że podjęte przez Ministerstwo Finansów kroki w kierunku podniesienia limitów kwotowych prezentów o małej wartości w nowym projekcie ustawy o VAT, a następnie wycofanie się z podjętych założeń wprowadzą w błąd przedstawicieli naszej branży jak również przedsiębiorców polskich. Spowodują zamieszanie – zarówno w planach  marketingowych firm, odbiorą skuteczne narzędzie wspomagania sprzedaży naszym przedsiębiorcom a w konsekwencji mogą spowodować kolejne obniżenia wpływów do budżetu- mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarządu PIAP.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych proponuje następujące brzmienie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
-o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 200 zł netto, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
-których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 80 zł netto”.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy prawie 140 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.

Więcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl.