Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP uczestniczył w spotkaniu EAC w Sztokholmie

28.05.2024

W planach dołączenie PIAP do międzynarodowej organizacji


Europejskie stowarzyszenia jednoczą się, aby rozwijać branżę produktów promocyjnych. W dniach 23-24 maja 2024 roku w Sztokholmie w Szwecji Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) uczestniczyła jako słuchacz w spotkaniu
kilku europejskich stowarzyszeń i Międzynarodowego Stowarzyszenia Produktów Promocyjnych (PPAI). Podczas wydarzenia przedstawiciele dziesięciu krajów zawarli porozumienie o utworzeniu „European Association Cooperation” (EAC).

Celem nowo powstałej organizacji EAC jest wspieranie współpracy i lepsza koordynacja działań na rzecz rozwoju sektora produktów promocyjnych w Europie. Współpraca ta ma na celu sprostanie wspólnym wyzwaniom branżowym oraz podniesienie standardów
i praktyk w tej dziedzinie.

Podczas spotkania poruszono wiele istotnych dla branży artykułów promocyjnych kwestii,
w tym zrównoważony rozwój oraz zgodność z przepisami, które są kluczowe dla rynku produktów promocyjnych w Unii Europejskiej. EAC chce tworzyć standardy promujące zrównoważone praktyki biznesowe. Ponadto, omówiono formalizację EAC jako organizacji non-profit (AISBL) z siedzibą w Brukseli.

Reprezentujemy PIAP podczas spotkań mających na celu formowanie stowarzyszenia europejskiego, prowadząc zaawansowane rozmowy na szczeblu międzynarodowym. Jesteśmy bardzo zainteresowani wstąpieniem do organizacji EAC jako pełnoprawny jej członek. Chcemy aktywnie uczestniczyć w przyszłych inicjatywach i grupach zadaniowych, aby przyczynić się do rozwoju, podnoszenia standardów oraz budowania świadomości nt branży produktów promocyjnych w Polsce i całej Europie. – Jacek Kozłowski, prezes PIAP.

Reprezentowane na pierwszym spotkaniu EAC to: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania/Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone (nieoficjalny i nieformalny członek EAC).

Powstały także pierwsze grupy zadaniowe EAC:

  • Fiskalna/Prawna (Austria)
  • Polityka/ Lobby (Belgia)
  • Komunikacja/ Marketing/ Pokazy/ Targi (Niemcy)
  • Edukacja/ Akademia (Holandia)
  • Cyfryzacja (Szwajcaria)
  • Monitor Europejski/ Globalny/ Liczby (Francja)
  • Zrównoważony rozwój (Szwecja)


EAC to kamień milowy dla branży produktów promocyjnych pozwalający na wzmocnienie międzynarodowej współpracy, napędzanie innowacji oraz wyznaczanie wyższych standardów w całej Europie.

EAC

European Association Cooperation (EAC) to nowo utworzona organizacja, mająca na celu zjednoczenie krajowych stowarzyszeń handlowych w Europie, w celu wspólnego rozwijania branży produktów promocyjnych i tekstylnych. EAC promuje współpracę, innowacje oraz wymianę najlepszych praktyk między krajami członkowskimi.

PIAP

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców oraz przedstawicieli branży artykułów promocyjnych w Polsce. Skupia ponad 180 polskich firm
z branży artykułów promocyjnych. Celem PIAP jest reprezentowanie interesów branży, promowanie standardów etycznych oraz dostarczanie rzetelnych informacji o kondycji sektora artykułów promocyjnych. Więcej na www.piap-org.pl.


Kontakt dla mediów:
Paweł Wielkopolan
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Tel.: +48 793 607 121
mail: biuro@piap-org.pl