Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP przedłuża pomoc prawną dla Członków PIAP

24.06.2019

 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych z dniem 19.06.2019 roku przedłużyła współpracę z Kancelarią Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych w zakresie pomocy prawnej dla Członków PIAP.
Od dnia 19.06.2019  każdy Członek PIAP może skorzystać, w ramach płaconej składki, z programu pomocy prawnej w jednym z dwóch zaproponowanych przez PIAP wariantów:

Wariant I –Windykacja należności dla Członków PIAP
Kancelaria Kuźma Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych będzie wystosowywać przedsądowe wezwania do zapłaty (odnoszące się w swojej treści do członkostwa w PIAP celem wywołania u dłużnika przekonania o nadzorze organizacji branżowej jaką jest PIAP nad procesem windykacji – do dwóch wezwań dla każdego dłużnika członka PIAP). W przypadku jeżeli nie będzie odzewu lub będzie odmowa zapłaty ze strony dłużnika  kancelaria  oceni dokumentację Członka PIAP, czy daje ona szanse na bezproblemowe wygranie sprawy w sądzie. Windykacja należności dla Członków PIAP może wystosować 5 takich zleceń (wezwania do 5 różnych dłużników + analiza pod kątem sporu sądowego) za pośrednictwem kancelarii. Następnie Członkowie PIAP będą już w własnym zakresie podejmować decyzje czy chcą składać pozwy, a jeżeli tak to wybór prawnika do takiej windykacji leży po stronie członka PIAP (to jest poza programem pomocy prawnej PIAP).

Wariant II – Ogólna pomoc prawna dla Członków PIAP
Ogólna pomoc prawna dla Członków PIAP w wymiarze dwóch pełnych godzin pracy kancelarii prawnej. Pomoc prawną zapewnia kancelaria Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych z Poznania. Członkowie PIAP mogą skontaktować  się bezpośrednio z mec. Maurycym Organa: tel.: 691-029-203 lub e-mail: m.organa@ko-legal.pl.

Pomoc prawna jest objęta całkowitą poufnością, PIAP jest informowany przez Kancelarię wyłącznie o fakcie wykorzystania całkowitego/częściowego limitu godzin danego Członka PIAP. Zachęcamy więc wszystkich Członków PIAP do korzystania z tej możliwości.

Uwaga: Członkowie PIAP mogą skorzystać z jednego z dwóch zaproponowanych wariantów pomocy prawnej. Nie ma możliwości skorzystania z dwóch wariantów wsparcia prawnego.

 

Zachęcamy Członków PIAP do korzystania z tej możliwości!

Więcej informacji:www.piap-org.pl