Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP pisze do Ministra Finansów i proponuje nowe rozwiązanie w sprawie limitów!

22.01.2020

Zniesienie limitów na nieodpłatne przekazywanie upominków osobom trzecim to od lat oczko w głowie działań lobbingowych PIAP. Teraz pojawiła się kolejna szansa na poprawę sytuacji firm w tym obszarze, ale w zupełnie innym ujęciu prawnym. Izba wraz z Kancelarią TAX-LEX walczy o zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji upominków, ale nie tylko. Dużym wsparciem dla działań PIAP jest także Krajowa Izba Gospodarcza oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

PIAP w styczniu br. wystosował pismo do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Tadeusza Kościńskiego, w którym zwraca uwagę na obecną, uciążliwą dla firm z branży reklamowej oraz ich klientów, ustawę. Proponuje jednocześnie kompleksową zmianę prawa podatkowego, która przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Pociągnie to za sobą powstawanie miejsc pracy, rozwój, a także większe wpływy do budżetu państwa z podatków i danin. Powołując się na ustawy PIAP podkreślił w liście, że polskie prawo jest wyjątkowo restrykcyjne w porównaniu z przepisami w innych państwach Europy. Przypomnijmy, że w Polsce większość upominków jest obciążona 23 proc. podatkiem VAT, co zwiększa koszty firm. Jedynie nieopodatkowanymi prezentami są te o małej wartości – do 100 zł, jeśli prowadzona jest ewidencja obdarowanych, oraz do 10 zł, jeśli ewidencji nie ma. Badania Advertising Speciality Institute pokazały, że aby potencjalny klient zechciał zachować przekazany mu artykuł promocyjny, upominek musi być przede wszystkim dobrej jakości, musi być również użyteczny oraz atrakcyjny. PIAP w liście do Ministra podkreśla, że nie da się spełnić tych kryteriów w kwocie 10 zł. Takie obostrzenie unicestwia potencjał marketingowy upominków, zamykając furtkę do działań reklamowych wielu małym i średnim firmom o ograniczonym budżecie. PIAP przekonuje Ministra, że jest to czynnik hamujący rozwój branży reklamowej, ale także całej polskiej gospodarki.

 

PIAP w piśmie do Ministerstwa udobitnia fakt, że w żadnym z państw europejskich nie obowiązują dwa limity tak jak w Polsce (10 zł i 100 zł) dla prezentów o małej wartości dla których jest prowadzona ewidencja oraz tych, dla których takiej ewidencji nie ma. Dlatego PIAP proponuje w pierwszej kolejności zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych.

PIAP postuluje uchylenie art. 7 ust. 4 pkt 2 oraz zmianę brzmienia art. 7 ust. 4 pkt 1 w ten sposób, aby prezentem o małej wartości, w świetle ustawy o VAT, były przekazane przez podatnika jednej osobie towary, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekraczają 100 zł.

 

PIAP zwraca także uwagę na niejednolitość ustawy o PIT i o CIT. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT zwalnia się od podatku wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Ustawa o CIT nie zawiera analogicznych regulacji, co prowadzi do różnicowania przedsiębiorców w zależności od formy prowadzenia działalności. – czytamy w piśmie do Ministra Finansów. PIAP proponuje ujednolicenie przepisów w tym obszarze.

 

PIAP w piśmie do Ministra wymienia sytuacje, w których trudno jest jednoznacznie określić, czy dana inwestycja w upominki reklamowe podlega pod koszty „reprezentacji” czy „reklamy”. Proponuje zatem aby zmienić brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 28 wprowadzając limit 200 zł, który umożliwi dokonanie odliczenia tego rodzaju wydatków bez konieczności ich kwalifikowania jako koszt reprezentacji lub koszt reklamy, o ile kwota tego wydatku nie przekroczy 200 zł.

 

Pod koniec ubiegłego roku podobny głos w tej sprawie zabrał także Prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski w liście do Ministra Finansów. Swojego wsparcia udzielił także Rzecznik Małych i Średnich Firm Adam Abramowicz. Wszystko to sprawia, że postulaty firm z branży reklamowej są coraz mocniej artykułowane, co podkreśla ich format i istotę dla rozwoju gospodarczego kraju.

 

Obecnie PIAP prowadzi akcję pod hasłem „Upominek za 10 zł marketingu nie zbuduje” – pod petycją dotyczącą zmiany obowiązujących przepisów podpisało się ponad pięciuset przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki. Wszyscy wskazują na konieczność dostosowania przepisów do realiów i potrzeb rynku.

 

PISMO PIAP DO MF 22.01.2020

 

 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy ponad 180 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Więcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426