Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP otrzymał odpowiedź z MF w sprawie podniesienia limitów kwotowych

21.08.2013

PIAP otrzymał odpowiedź z MF w sprawie podniesienia limitów kwotowych

 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych w lipcu br. zwróciła się po raz kolejny do Ministerstwa Finansów z prośbą o ponowne rozważenie podniesienia wysokości limitów kwotowych na nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości. Ministerstwo Finansów w swojej odpowiedzi wskazuje iż plany podniesienia limitów były przedmiotem analizy w trakcie prac legislacyjnych w 2012 roku, podczas ostatniej nowelizacji ustawy o VAT. Pierwotnie projekt zakładał podwyższenie przedmiotowych limitów, w toku prac legislacyjnych jednak zdecydowano jednak o wyłączeniu z projektu ustawy przepisów zakładających zwiększenie limitów. U podstaw tej decyzji leżała konieczność dostosowania skutków budżetowych nowelizacji do zmian dokonanych w trakcie prac nad projektem w zakresie stawek podatkowych ( rezygnacji z podniesienia do 23% stawki VAT na niektóre towary. Konsekwencją powyższego było niewystąpienie planowanych dodatnich skutków finansowych dla budżetu państwa, dzięki którym możliwe byłoby „sfinansowanie” zmian podwyższających ww. limity. Ministerstwo Finansów ponownie wskazuje, że podniesienie wysokości limitów kwotowych na „prezenty o małej wartości” spowoduje ujemne skutki budżetowe. W okresie wszczęcia procedury nadmiernego deficytu Rada Ministrów nie może również przyjmować projektów ustaw określających zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym może być zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. W związku z powyższym propozycja Polskiej Izby Artykułów obecnie nie może zostać uwzględniona. Ministerstwo Finansów zaznaczyło również iż nie wyklucza, że zmiany zostaną wprowadzone w przyszłości, gdy wystąpią odpowiednie warunki gwarantujące zgodność z ustawą o finansach publicznych.

 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy 140 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.


Więcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426