Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PIAP apeluje o podniesienie limitów

30.06.2011

W tym celu między innymi do Ministra Finansów i Premiera RP zostały wysłane pisma z apelem o wprowadzenie zaproponowanych zmian.
Według PIAP powinno nastąpić dostosowanie limitów na nieodpłatne przekazanie towarów – prezentów o małej wartości do limitów, które występują w innych krajach UE. Okazało się bowiem, że Polska stawka jest najmniejszą w Europie. PIAP nie wnioskuje o ich wyrównanie do średniej europejskiej, a jedynie o podniesienie do poziomu realnego do polskiego rynku.

Nowe brzmienie art. 7 ust. 4 ustawy o VAT według PIAP:

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 200 zł netto, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 80 zł netto

Branża artykułów promocyjnych w Polsce jest szacowana na ok. 6000 agencji reklamowych oraz ok. 700 głównych dostawców. Wraz z podwykonawcami to ponad 10 tys. firm i kilka razy więcej zatrudnionych. Upominki reklamowe wspierają sprzedaż i działania wszystkich sektorów gospodarki – także służą promocji Polski.

Rynek usług marketingu bezpośredniego – BTL został oszacowany na 400 mln Euro – stanowi więc istotną część poważnego i obiecującego biznesu.

Obecnie zbierane są podpisy pod pismem.

Wzór pisma dostępny tutaj