Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

PE – nowe zasady etykietowania wyrobów włókienniczych

08.07.2011

 

Etykiety muszą informować o elementach z futer i skór

Zgodnie z nowymi przepisami etykiety wyrobów włókienniczych będą musiały wyraźnie informować o tym, że produkt zawiera elementy pochodzenia zwierzęcego, aby umożliwić konsumentom ich identyfikację i świadomy wybór. Obecnie futrzane wstawki są często wykorzystywane do wykańczania nawet stosunkowo tanich elementów odzieży, a konsumenci często napotykają trudności w rozróżnieniu futra naturalnego od dobrej jakości futra sztucznego. Na nowych przepisach skorzystają alergicy, dla których naturalne futra stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Do 30 września 2013 roku Komisja sprawdzi, czy substancje służące do produkcji i przetwarzania wyrobów włókienniczych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. W badaniu Komisja w szczególności oceni, czy niektóre substancje wykorzystywane do produkcji wyrobów włókienniczych (np. barwniki, biocydy lub nanocząsteczki) mogą wywoływać alergiczne reakcje u ludzi.

Pełna identyfikacja pochodzenia towarów

Parlament usiłował wprowadzić obowiązek oznakowania kraju pochodzenia wyrobów tekstylnych sprowadzanych do UE, jednak ta propozycja okazała się zbyt kontrowersyjna i państwa członkowskie nie wyraziły na nią zgody.

Parlament poprosił jednak Komisję Europejską, aby do 2013 roku przeprowadziła studium wykonalności i przedstawiła ewentualne propozycje legislacyjne dotyczące wprowadzenia systemu znakowania umożliwiającego pełną identyfikację pochodzenia produktu.

Etykiety elektroniczne i jednolity system etykietowania rozmiarów

Komisja powinna także przeanalizować możliwości wprowadzenia jednolitego systemu etykietowania rozmiarów i informowania o obecności substancji alergennych, oraz zasadach konserwacji produktu.

Parlament podkreśla również potrzebę wykorzystania nowych technologii, takich jak etykietowanie elektroniczne, w tym identyfikacja radiowa (RFID), które mogą w przyszłości zastąpić tradycyjne etykiety.

Z obowiązków w zakresie etykietowania wyrobów włókienniczych zwolnieni będą przedsiębiorcy pracujących na własny rachunek.

***
Po przyjęciu przez posłów nowych przepisów dotyczących etykietowania wyrobów włókienniczych, muszą one jeszcze zostać oficjalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE. Przepisy dotyczące etykietowania wstawek futrzanych i skór wejdą w życie po 2,5 rocznym okresie przejściowym, który pozwoli przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych wymogów.