Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Organizujesz maratony, zawody?

22.03.2017

 

Dobrze mieæ dobry i du¿y wybór. Podczas biegów  lub innej dyscypliny sportowej  sprawdzi siê  bez w¹tpienia  poliestrowa, termoaktywna  koszulka, która  dodatkowo dla organizatorów bêdzie doskona³ym noœnikiem reklamy.

Do wyboru jest nawet 16-20 kolorów, równie¿  fluorescencyjnych. Oprócz proponowanej marki Sol’s (dobre stany magazynowe na du¿e, cykliczne  imprezy),  w L-Shop-Team mo¿na wybraæ  koszulki sportowe tak¿e  innych marek jak:  Spiro, Oltees, Cona, Elevate, Fruit of the Loom, Nath, Promodoro, Tee Jays, Tombo, JHK, Gildan, Slazenger, Stedman, AWIDis, Regatta,  i wiele,  wiele innych.

Wiêcej na www.ksiazkawyboru.pl