Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Omijaj kłopoty

05.06.2018

Niektórzy twierdzą, że współczesny rynek artykułów reklamowych to prawdziwa dżungla, a wzajemne zaufanie to tylko frazes. Firma GJC International od lat stara się o to, by zmienić ten niekorzystny wizerunek.

Jego poprawie służy niewątpliwie program INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND.

Jego podstawowym zadaniem jest informowanie uczestników „gadżetowego” rynku o niesolidnych partnerach. Daje więc on możliwość weryfikacji potencjalnego kontrahenta, a tym samym uniknięcia kłopotów.

Twórcami wykazu firm niepolecanych są partnerzy programu Solidni w Biznesie.

Warto zaznaczyć, że celem nie jest ściąganie należności, a wręcz przeciwnie, polubowne załatwienie kwestii spornych.

Dzięki takiemu podejściu w 8-letniej historii NOT RECOMMEND udało się odzyskać należności na kwotę ponad trzech milionów złotych.

Zapraszamy do współpracy.