Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoczesny aluminiowy d³ugopis

12.05.2015
A02.3081- nowoczesny aluminiowy d³ugopis. Dostêpny jest w szerokiej gamie pe³nych metalicznych kolorów. Doskona³y do zdobienia laserowego. Pole do znakowania ok. 5 cm x 0,5 cm. D³ugopis zaopatrzony jest w wymienny wk³ad 10,7 cm w kolorze niebieskim. D³ugoœæ linii pisania do 1000 m.  Pakowany po 50 szt z koloru. Model posiada efektowne srebrne naciêcia na korpusie. Idealny zarówno dla kobiet jak i mê¿czyzn.
 
MPM-Quality Sp. z o.o.
ul. Karpacka 24
43-300 Bielsko-Bia³a
tel. 33 822-70-08
fax. 33 812-45-21