Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci w gratisowni…

13.01.2015

Nowoœci w gratisowni…

Gratisownia.pl z przyjemnoœci¹ informuje, ¿e sklep ekotorby-reklamowe.plw okresie od 12 do 23 stycznia oferuje dodatkowy rabat w wysokoœci 10% na wszystkie torby reklamowe w ofercie.

Promocja wi¹¿e siê ze zbli¿aj¹cym siê dniem bez opakowañ foliowych przypadaj¹cym na 23 stycznia 2015 roku.

Oferta skierowana jest tak do obecnych, jak i nowych klientów firmy.

Przy okazji Gratisownia.pl zaprasza do subskrypcji firmowego bloga, w którym na bie¿¹co informujemy o nowoœciach i promocjach, a tak¿e przybli¿amy ciekawostki ze œwiata marketingu i reklamy.

 

facebook.com/gratisownia

plus.google.com/+gratisownia

http://gratisownia.pl/blog/