Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowoœci w ExpoOPAKOWANIA 2017

13.11.2017

CO? TARGI OPAKOWAÑ ExpoOPAKOWANIA
GDZIE? Centrum Targowo-Wystawiennicze Expo Silesia Sosnowiec
KIEDY? 21-22 listopada 2017

ZAREJESTRUJ SIÊ I WEJD BEZP£ATNIE NA TARGI BY POZNAÆ INNOWACJE W BRAN¯Y OPAKOWANIOWEJ, SKORZYSTAJ RÓWNIE¯ Z WYDARZEÑ TOWARSZYSZ¥CYCH – REJESTRACJA ON-LINE

W PROGRAMIE

    21 listopada 2017   „OPAKOWANIA W PRZEMYŒLE”,
    22 listopada 2017  „WSPÓ£CZESNE OPAKOWANIA – PERSPEKTYWY ROZWOJU”

21 oraz 22 listopada 2017: STREFA BIZNESmeeting
Umów siê na spotkanie w targowej Strefie BIZNESmeeting – ZAREJESTRUJ SIÊ

Kontakt:

Magdalena Dzieciuch-£ój
Manager Projektu
kom.: +48 510 030 870
e-mail: magdalena.dzieciuch@exposilesia.pl

Wioletta B³oñska-Dudek
Kierownik Dzia³u Targowego
kom.: +48 510 031 732
e-mail: wioletta.blonska@exposilesia.pl

 

Centrum Targowo-Konferencyjne
Expo Silesia
41-219 Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 124

www.expoopakowania.pl