Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa marka na polskim rynku – SPRANZ – katalog doskona³ych prezentów œwi¹tecznych

13.10.2014

Nowa marka na polskim rynku – SPRANZ – katalog doskona³ych prezentów œwi¹tecznych

 

W katalogu SPRANZ znajdziecie Pañstwo produkty idealnie nadaj¹ce siê na prezenty œwi¹teczne. Ta niemiecka firma jest znana od wielu lat z interesuj¹cego wzornictwa oraz wysokiej jakoœci produktów.

Asortyment SPRANZ (oferowany pod markami tematycznymi metmaxx, blackmaxx, creativ-design, thanxx i vinomaxx) to innowacyjna i nowoczesna kolekcja wysokiej klasy produktów przeznaczonych do codziennego u¿ytku w domu i kuchni (termokubki, karafki, akcesoria do wina, no¿e, zestawy do przypraw, zapalniczki, zestawy grillowe), drobnej elektroniki u¿ytkowej (s³uchawki, ³adowarki, latarki), akcesoriów do samochodu, podró¿y oraz wielu innych interesuj¹cych i niepowtarzalnych pomys³ów na prezent lub gad¿et reklamowy.

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce – firma IRYDIUM – www.irydium.com.pl, tel. +48 730 018 094, email: ula@irydium.com.pl

Zapraszamy do katalogu online: http://www.promotionarticles.net/Kataloge/IntOP/