Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NOWA KOLEKCJA E.Venzo man & woman

09.02.2016
 
Firma PROMO-HOUSE   w³aœciciel marki E.Venzo  man & woman
proponuje  kolekcje  szali  na  “Cztery  Pory Roku”

Obecnie  dostêpna  jest najnowsza kolekcja  szali mêskich  Jesieñ 2016 wykonanych  z 
z delikatnej  100% we³ny.Szale dostêpne  w szerokiej gamie kolorystycznej
pakowane  s¹  w  eleganckie  kartonowe  opakowania.

PROMO-HOUSE