Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NASZE NIEZAST¥PIONE BLUZY

02.11.2015

NASZE NIEZAST¥PIONE BLUZY: LIGHTWIGHT, CLASSIC I PREMIUM


Niesamowita kolekcja bluz wykonana jest z materia³ów o trzech zró¿nicowanych gramaturach, w 46 fasonach i 22 kolorach. Niezale¿nie od potrzeb- jako odzie¿ robocza, promocyjna, rekreacyjna, szkolna czy sportowa -we Fruit of the Loom znjadziesz bluzê idealn¹.

Nasza kolekcja bluz Lightweight wykonana jest z nieczesanego materia³u typu French Terry – 80% bawe³ny, 20% poliestru, o gramaturze 240 gr/m². Idealnie nadaje siê do stosowania jako odzie¿ warstwowa przez ca³y rok.

Nasze bluzy Classic wykonane s¹ z dzianiny – 80% z bawe³ny Belcoro i 20% poliestru, która zapewnia stabiln¹ kanwê pod nadruki i dekoracje.

Nasze wyj¹tkowo miêkkie bluzy Premium zawieraj¹ 70% bawe³ny typu ringspun i 30% poliestru. Ta ciep³a, czesana dzianina o gramaturze 280 gr/m² zapewnia idealne u¿ytkowanie.

wiêcej www.fruitoftheloom.pl