Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nareszcie odroczony termin p³atnoœci w WEST Polska… lub atrakcyjny upust.

14.11.2017

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów po 5 latach WEST Polska oferuje odroczony termin:

30 dni dla ceny z aktualnego cennika

lub upust

-2,5%

na wszystkie produkty z metk¹ KEYA – przy przedp³acie!!!

 

www.keyaeurope.pl