Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Najlepsze kurtki na zimowe szaleñstwo!

10.12.2015

 

Kurtka narciarska, puchowa, parka, a mo¿e pikowana? Mo¿liwoœci wyboru z bogatej oferty ponad 180 ró¿nych kurtek dostêpnych w Falk&Ross jest wiele.


Kurtka 3 w 1 Atmospheremarki Stormtech ma warstwê zewnêtrzn¹ z podszewk¹ i wewnêtrzn¹ z poliestrowym ociepleniem. Jest super ciep³a i nadaje siê nawet na wiêksze mrozy. Wodoodpornoœæ na poziomie 5000 mm i oddychalnoœæ 5000g/m²/24h na pewno przydadz¹ siê podczas zimowych szaleñstw na stokach.


Kurtka Performance od Tee Jays to produkt dla tych, którzy poza ciep³em ceni¹ sobie tak¿e modny wygl¹d. Ocieplenie i podszewkê wykonano z poliestru, a na zewn¹trz znajduje siê Taslan. Kurtka jest oddychaj¹ca i wodoodporna oraz posiada podklejane od wewn¹trz szwy.


Kurtka Journey 3w1od Result jest idealna nie tylko do pracy w zimowych warunkach. Z³o¿ona jest z dwóch kurtek (wewn¹trz kurtka softshell), które mo¿na nosiæ samodzielnie. Produkt ma klejone szwy, jest wiatro i wodoodporna (3000 mm) oraz oddychaj¹ca (3000 g/m² w 24h).


Wiêcej kurtek na http://www.falk-ross.eu/Produkty-/Kurtki–/?lang=5&shp=1