Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nadal walczymy – sytuacja branży targowej w czasach pandemii

23.10.2020

 

Z dr Beatą Kozyrą rozmawiała Joanna Kłossowska

 

Jak wygląda nowa rzeczywistość firm działających w sektorze organizacji imprez targowych? Z jakich narzędzi wspierających mogą korzystać przedsiębiorcy? Czy powrót do normy jest w ogóle możliwy? O sytuacji branży, bezpiecznych targach oraz szeroko zakrojonych działaniach podejmowanych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego opowiada dr Beata Kozyra, Prezes Zarządu PIPT.

 

 

Branża eventowa znajduje się w grupie tych, które najmocniej ucierpiały na pandemii wirusa COVID-19. Możliwość organizacji imprez targowych wstrzymano w pierwszej kolejności i stopniowo się je odmraża. Czy uważa Pani, że po ustąpieniu pandemii wszystko powróci do „normy”?

 

Trudno dzisiaj jest wyobrazić sobie powrót do „normy”, chociaż większości z nas na tym zależy. Po pierwsze, nie wiemy nawet, kiedy zakończy się pandemia. Po drugie, mówi się o tym, że rzeczywistość już się zmieniła i musimy się nauczyć z nią żyć, a za jakiś czas nowa rzeczywistość stanie się normą. Nawet kiedy pandemia zostanie odwołana… koronawirus zostanie, zatem koniecznością będzie kontynuowanie przynajmniej części z nowych nawyków, jak np. częstsze mycie rąk, dezynfekcja czy też „bezdotykowe” witanie się z nieznajomymi.

 

 

Jakie kroki podejmowali przedsiębiorcy, aby przetrwać ten czas?

 

Przedsiębiorcy branży tarowej sięgnęli po instrumenty wsparcia z Tarcz 1, 2, 3 oraz z Tarczy finansowej. Większość firm bez większych problemów uzyskała wsparcie, o które wnioskowała. Jednak wiemy już dzisiaj, że dla wielu z nich może być to wsparcie niewystarczające, aby przetrwać kolejne miesiące w przypadku, kiedy imprezy targowe nie będą się nadal odbywać. Część firm podjęła starania, aby się tymczasowo przebranżowić. Niektóre wykorzystując swój aktualny potencjał, podjęły się produkcji mebli lub nawet rekreacyjnych domów drewnianych. Inne zajęły się produkcją lub/i dystrybucją m.in. skanerów temperatury, urządzeń do dezynfekcji rąk lub środków ochrony osobistej. Niestety dramatyczna sytuacja zmusiła niektóre firmy do redukcji zatrudnienia.

 

 

A jakie działania wspierające firmy były podejmowane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego?

 

Działań tych było bardzo dużo. Przeprowadziliśmy badanie ankietowe „Koronawirus a straty w polskiej branży targowej” i opracowaliśmy konsekwencje oraz szacunkowe koszty odwoływania targów w Polsce i Europie dla polskich firm i polskiej gospodarki. Od samego początku pandemii informowaliśmy rząd o sytuacji, w jakiej znalazła się branża targowa, która stanęła niemal z dnia na dzień. W sumie wysłaliśmy do przedstawicieli rządu oraz do innych organizacji ponad 30 próśb i apeli o wsparcie wraz z propozycjami doraźnych oraz długofalowych rozwiązań. Skierowaliśmy swoje prośby o wsparcie branży do ponad 70 posłów i senatorów oraz wszystkich wojewodów. Na bieżąco konsultowaliśmy z Członkami Izby projekty zmian w ustawie „covidowej” i przekazywaliśmy nasze uwagi do ustawodawcy. Przy współpracy z kancelarią prawną Izba dzieliła się z Członkami interpretacją zapisów kolejnych jej nowelizacji.

 

 

Ponadto Izba była Członkiem założycielem Sztabu Kryzysowego Branży turystycznej, MICE i targowej, wraz z którym m.in. udostępniliśmy Członkom PIPT kilkanaście wideoszkoleń dotyczących instrumentów wsparcia z Tarcz oraz tego, jak sobie radzić w kryzysie. Stworzyliśmy Zespół ds. Odmrażania Targów, który wspólnie z Ministerstwem Rozwoju opracował wytyczne dla organizatorów targów oraz etapy ich odmrażania. Powstał także Zespół ds. Promocji Targów, który opracował kampanię informacyjno-promocyjną Targi B2B – Back to Business. Wspólnie z Międzynarodowymi Targami w Poznaniu rozpoczęliśmy realizację cyklu spotkań pod wspólnym hasłem Targi Dają Więcej. Izba jest również Członkiem założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, które kontynuuje działania lobbingowe i interwencyjne w rządzie. Zorganizowaliśmy szereg webinarów i wideokonferencji. PIPT przygotowała wiele opracowań dotyczących m.in. korzystania z różnych form wsparcia rządowego oraz regionalnego, a w codziennych komunikatach na stronie polfair.pl/koronawirus/przekazywaliśmy (i nadal przekazujemy) bieżące informacje.

 

 

Izba była w stałym kontakcie z Członkami PIPT. Odbyło się wiele wideospotkań zarówno ze wszystkimi Członkami, jak również w poszczególnych Sekcjach branżowych PIPT czy zespołach roboczych, w czasie których pytaliśmy Członków o ich potrzeby oraz wspólnie dyskutowaliśmy nad strategią działań wspierających. Oprócz tego obniżyliśmy również składkę członkowską za II i III kwartał.

 

 

Izba została oficjalnym konsultantem Ministerstwa Rozwoju w zakresie odmrażania targów – czy prowadzone działania i rozmowy przyniosły pożądane rezultaty?

 

Celami współpracy z MR w zakresie odmrażania targów było, po pierwsze, opracować „przyjazne” dla branży, ale jednocześnie zapewniające bezpieczeństwo na targach wytyczne dla organizatorów, a po drugie, odmrozić targi przed wakacjami. Oba te cele całkiem sprawnie udało nam się zrealizować.

 

 

Czy wobec tego zauważa Pani jakieś oznaki stopniowego polepszania się sytuacji w branży?

 

No i tu zaczynają się schody. Targi udało się nam odmrozić z dniem 6 czerwca 2020 r. Jednak okres letni to tzw. sezon martwy. Liczyliśmy zatem na to, że od września targi ruszą z pełnym impetem, ale niestety rzeczywistość okazała się nieco inna. Część wystawców odwołała swój udział z powodu różnych obaw, a część nadal się zastanawia. Już dzisiaj wiemy, że imprezy zaplanowane na jesień odbędą się raczej w mniejszym gronie. Ale wszystko wskazuje na to, że się odbędą. Aby odbudować popyt na targi i zachęcić tych niezdecydowanych, Izba rozpoczęła Akcję informacyjno-promocyjną Targi B2B – Back to Business, w której pokazujemy, że targi są bezpieczne i przygotowane na przyjęcia tak wystawców, jak i zwiedzających. Próbujemy uświadomić przedsiębiorcom, że właśnie teraz – po ostrym spowolnieniu gospodarki spowodowanym pandemią – jest moment, aby zawalczyć o swojego klienta, odbudować kontakty i relacje z klientami oraz swoją pozycję na rynku – a temu właśnie służą targi!

 

 

Co może Pani powiedzieć o kondycji naszej branży w porównaniu z krajami zagranicznymi?

 

Nasz sektor targowy jak na razie nie otrzymał żadnego wsparcia sektorowego, pomimo że polskie targi są dźwignią polskiej gospodarki. W innych europejskich krajach „targowych” w zasadzie też nie było ukierunkowanego na branżę wsparcia sektorowego. Chociaż np. we Włoszech i Niemczech niektóre regiony czy landy wpierają swoje ośrodki targowe. Niezależnie jednak od tej regionalnej pomocy branża targowa, tak w Polsce, jak i na świecie, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.

 

 

Jak powinna wyglądać organizacja bezpiecznych targów, aby zapewnić uczestnikom wspomniane bezpieczeństwo oraz komfort?

 

W maju br. Polska Izba Przemysłu Targowego wspólnie z Ministerstwem Rozwoju opracowała Wytyczne dla organizatorów targów, które zatwierdził GIS. Jeśli wszystkie wskazane w ww. dokumencie zalecenia zostaną spełnione – a na razie tak się dzieje na imprezach organizowanych przez Członków PIPT – to targi będą bezpieczne zarówno dla wystawców, zwiedzających, jak i pracowników ich organizatorów.

 

 

Jakie działania jako Izba planują Państwo w najbliższych miesiącach?

 

Nadal walczymy o przedłużenie działania niektórych instrumentów wsparcia poprzednich Tarcz Rządowych na kolejne miesiące dla firm. Przygotowujemy również dla Ministerstwa Rozwoju propozycję strategii wsparcia branży targowej i jej interesariuszy oraz dalszego rozwoju branży – poprzez m.in. stworzenie bonu targowego dla wystawców, dofinansowanie programów typu hosted buyers czy dofinansowanie tworzenia innowacji oraz nowych modeli biznesowych w firmach targowych. Wspólne prace będą również dotyczyły stworzenia strategii jak najlepszego wykorzystania targów do odbudowy polskiej gospodarki. Planujemy kontynuację kampanii Targi B2B – Back to Business oraz kontynuację cyklu Targi Dają Więcej wspólnie z największymi organizatorami targów w kolejnych miastach. Będziemy w dalszym ciągu wspierać Członków Izby w obszarach branżowych, organizacyjno-prawnych, negocjacyjnych i wielu innych.

 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

 

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu Gifts Journal Polska. Do pobrania TUTAJ.